Aikido Club 13

Aikido Club - Stockholms län, Sweden

Aikido Club 13

Aikido Club 13, Björngårdsgatan 15, 118 52 Stockholm, Sweden

Aikido Club 13
"Aikido är ett sätt att skapa en situation där det är svårt att attackera. Om en attack inte sker, är försvar inte nödvändigt. Jag tror att detta är det enda sättet för fred." Doshu Yoshigasaki

15,Björngårdsgatan, , 118 52, Stockholms län
Sweden

Are you the owner or manager of this Organization ?

Acquire your FREE account & profile at SportivePeople.com
Please follow below steps to acquire your FREE account and update your Organization profile :

  1. Follow Acquire Account link and submit your email address.
  2. You will be receiving an email from us that is including your temporary login details
  3. Once you login to your profile, replace your temporary login details with your preferred login details
  4. Update and organize your Organization profile.
  5. Enjoy the benefits of your SportivePeople Profile and reach your target audiences worldwide

For your all queries, please email us at info@sportivepeople.com

Related Results